Uppvärmning

Värme sprids på olika sätt i våra hem. Uppvärmning med vattenburna system med radiatorer eller golvvärme är vanligast. Numera ersätts ofta oljeeldning och elvärme med exempelvis bergvärme, värmepumpar, biobränslen samt solvärme.

Ja tack, jag vill ha nyheter och erbjudanden inom vald kategori till min inkorg!

Brasvärme med vedeldning – både nytta och nöje

Datum: februari 7, 2015Kategori: Uppvärmning

Att använda sig av brasvärme för uppvärmning är både ekonomiskt och trevligt Det finns gott om eldstäder i Sverige. Det kanske inte är så konstigt, med tanke på hur el- och oljepriserna skjuter i höjden. Det verkar inte rimligt att tro på någon markant sänkning av priserna för våra vanligaste energiformer, därför upptäcker fler och fler svenskar fördelarna med att kunna komplettera med vedeldning när det behövs som mest. Vedeldning är mysigt, det ger en fantastiskt fin värme, och man har en direkt möjlighet att själv kunna påverka sin energikostnad. Typgodkännande och miljö. Sverige har sedan ungefär 25 år tillbaka haft ett nationellt krav på att alla vedeldnings-produkter ska vara typgodkända. Ett typgodkännande innefattar dels ett godkännande ur säkerhetssynpunkt, där man kontrollerar hur höga temperaturer det uppstår på produkten, inuti produkten och den anslutna skorstenen, samt hur varmt det blir i produktens närmaste omgivning. Vidare är typgodkännandet ett uttryck för…

Läs mer

Effektiv uppvärmning med spiskassett

Datum: januari 19, 2015Kategori: Uppvärmning

Ny dimension i gammal öppen spis med spiskassett eller insats installerad. Drömmen för många är en sprakande brasa som sprider värme och ger en mysig stämning i hemmet. Förr var det öppna spisar som gällde. Man eldade tappert, men den riktiga värmen uteblev eftersom  en traditionell öppen spis inte tillför någon egentlig värme. Alla minns vi det gamla uttrycket "att elda för kråkorna" och det är precis det man gör. Traditionella öppna spisar drar den varma luften ut ur rummet och har eventuellt en en verkningsgrad på 5-10 procent. Resten av värmen försvinner genom skorstenen eller till det material som omger elden. Vid temperaturer under fryspunkten använder en öppen spis mer energi än den skapar! Inte särskilt effektivt eller hur? Att installera en braskamin är en god investering och har man redan en äldre öppen spis så är…

Läs mer

Bättre golv och grunder i källarlösa småhus

Datum: september 8, 2011Kategori: Bygg, renovering & Uppvärmning

Problem och möjligheter Mångåriga erfarenheter av skadeutredningar visar att husgrunden ofta är den byggnadsdel som är utsatt för mest klagomål. Förhållandena på byggplatsen t ex marken är unika för varje hus. Det är oftast olika parter/företag som svarar för överbyggnad och grund. Skador och problem finns hos alla grundläggningssätten. Nya och komplicerade lösningar har ökat frekvensen skador och problem. Företag som greppar byggplatsprob-lematiken har avsevärt färre grundläggningsproblem. Via media torgförs kontinuerligt uppgifter om betydande fel hos olika grundläggningssätt. Utgående från detta, debatter och besiktningar/skadeutredningar kan man fråga sig om det överhuvudtaget finns några "friska" grunder. Utveckling av olika grundläggningssätt Oljekrisen 1973 startade en mångfasetterad utveckling av konstruktioner för platta-på-mark och krypgrund. Skärpta krav på energihushållning och komfort har lett till lösningar med andra egenskaper än tidigare. Exempelvis har konstruktioner med större isolertjocklekar helt andra fukt- och värmetekniska förhållanden, som kan medföra problem och skador. Generellt gäller att ju tjockare isoleringen…

Läs mer

Spara energi med tilläggsruta

Datum: maj 11, 2011Kategori: Bygg, renovering & Uppvärmning

Med en tilläggsruta behöver du inte byta dina fönster för att behålla värmen inomhus. Det räcker att installera rutan innanför det befintliga fönstret. På så sätt skonar du både miljön och plånboken. Skräddarsydd ruta gör att värmen stannar inne En tilläggsruta skräddarsys efter millimetermått och monteras på befintligt fönster för att minska energiförluster och även buller. De två största energitjuvarna i en bostad är fönster och tak. Man bör därför tilläggsisolera taket och isolera rutorna för att behålla värmen inomhus. Produkten har blivit en jättesuccé genom att den är enkel att installera och betydligt billigare än att byta ut hela fönstret. Ramen med glaset som monteras på ett tvåglasfönster motsvarar den tredje rutan. Genom att behålla de gamla fönstren, som oftast har bättre virke än mer moderna fönster, gör man en miljömässig insats samtidigt som man spar mycket pengar. Montering och garantier Med en tilläggsruta uppnår man samma energivärde som…

Läs mer

Gratis värme från solen

Datum: mars 9, 2011Kategori: Uppvärmning

Efter två riktiga vargavintrar i vårt land är vi många som våndats över skyhöga elräkningar oavsett vilket värmesystem vi har. Visst låter det då som en utopi att kunna hämta gratis värme någonstans ifrån?! Detta är faktiskt möjligt genom att använda solenergi. Med ett par solfångarmoduler på taket hämtar du gratis värme under en stor del av året, 6-7 månader beroende på var du bor, och kan på så sätt jämna ut den totala uppvärmningskostnaden för ditt hushåll. Kombinera olika värmekällor Kalmarföretaget Euronom har utvecklat ett brett värmeprogram som är mycket flexibelt. "FlexiFuel", som det heter, gör det möjligt att ansluta olika värmekällor till huvudsystemet. Som grund har man kanske en ackumulatortank ansluten till värmepump, bergvärme, fjärrvärme, pelletspanna, el- eller vedpanna. Dessa kan med fördel kompletteras med till exempel vedkassett när det är som kallast och med just solfångare under vår, sommar och tidig höst. "Folksolfångaren" Euronom, som har Sveriges…

Läs mer

Frånluftsvärmepump, ny unik

Datum: oktober 18, 2010Kategori: Uppvärmning

Ny unik frånluftsvärmepump från Euronom Lagom till hösten och den kommande vintersäsongen presenterar Euronom i Kalmar en ny frånluftsvärmepump anpassad för villor med en boyta på 110 till 220 kvm. ExoAirVent 5B heter den snygga pjäsen i rostritt med modern design. Den klarar av att värma både ditt hus och ditt varmvatten. Det unika ligger i att den ger hela 5kW värmeeffekt där en traditionell frånluftsvärmepump ger ca 2kW, detta ur samma mängd frånluft. Så här fungerar den Frisk luft tas in i huset via ventiler i ytterväggar, spaltventiler i fönstren eller andra tilluftsdon. Eventuellt kan man låta värmepumpen förvärma tilluften som alternativ. Den rumstempererade frånluften, inklusive spilllvärmen från värmepumpens elkomponenter, passerar genom värmepumpens förångare. Den väldimensionerade och effektiva förångaren upptar maximal värmeenergi, som återförs i värmepumpens köldmedieskrets. Den nedkylda och använda frånluften leds därefter ut ur huset via husets kanalsystem. Med scrollkompressorn återvinns energin via kondensorn till husets vattenkrets. …

Läs mer

Energikalkylen

Datum: maj 8, 2010Kategori: Uppvärmning

Du som bor i småhus eller lägenhet kan spara energi och pengar och minska påverkan på klimatet. Med hjälp av Energikalkylen får du en rad praktiska råd, allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet. Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälpmedel för hushållen att effektivisera sin energianvändning. Kalkylen består av följande delar: - Grunduppgifter Du fyller i t ex antal familjemedlemmar, var och hur ni bor samt er energiförbrukning. Du kan också jämföra din energiförbrukning med normalförbrukningen för ett hus av samma typ och i samma del av landet. - Förbättringar Här går du in om du vill räkna på åtgärder för att minska energiförbrukningen i ditt hus, eller om du vill komplettera din uppvärmning med till exempel en braskamin. - Byte av uppvärmning Här går du in om du vill räkna på vad ett byte av uppvärmning innebär för din ekonomi och för miljön. - Jämför Här kan…

Läs mer

Passivhus eller lågenergihus med frånluftsvärmepump?

Datum: april 27, 2010Kategori: Bygg, renovering & Uppvärmning

Reflektioner kring optimalt bostadsbyggande Passivhus eller lågenergihus med frånluftsvärmepump? Hus byggs på många olika sätt. Några av dessa är bättre än andra med avseende på innemiljö, energianvändning och livscykelkostnad. Energisparpotentialen i bostäder är avsevärd, cirka 50 % i såväl nya som befintliga hus. Erfarenheter visar att man särskilt bör undvika: Stora glasytor som medför komfortstörningar samt ökade värme- och kylbehov med högre effekt- och energianvändning. Komplicerade lösningar för värme och ventilation t ex FTX-ventilation med liten energibesparing och föroreningsrisker samt golvvärme som kan vara både energislösande och trögreglerad. Kollektiv mätning och debitering av energi- och vattenanvändning i flerbostadshus. Nya hus uppförs enligt två huvudalternativ: passivhus respektive lågenergihus med frånluftsvärmepump för byggnadsuppvärmning och varmvatten. I tabell 1 visas några tekniska skillnader mellan de båda alternativen. Utförandekrav Passivhusen kräver särskild utbildning av projektörer, byggare och brukare. Detta gäller speciellt för att bygga tätt. Såväl förespråkare som större hus- och byggföretag är skeptiska…

Läs mer

Bygg en egen bastu!

Datum: mars 23, 2010Kategori: Uppvärmning

Lämpligt bastuutrymme Att bygga en bastu är inte alls särskilt svårt. Du kan omvandla vilken friggebod som helst till basturum, eller avgränsa ett rum i till exempel källaren till bastuavdelning. Väggar och tak behöver inte vara överdrivet isolerade och golvet kräver egentligen ingen isolering alls. Ventilationen Det är viktigt att tänka på luftgenomströmningen, särskilt om man har för avsikt att bygga en bastu i källaren där luften lätt blir instängd och unken. Det är också viktigt att tillluftsventilen placeras mitt under bastuaggregatet och att frånluftsventilen placeras diagonalt från tilluftsventilen. Den senare ska sitta högt uppe på väggen eller i taket. Alla ventiler ska alltid vara öppna. Det här traditionella sättet att ventilera bastun bygger på självdrag och ger ganska stora temperaturskillnader mellan golv och tak. Val av aggregat Ett viktigt val är att välja uppvärmningssystem. Ska bastun vara ved- eller eluppvärmd? Om man bygger bastu på landet, där det kanske…

Läs mer

Bada bastu och må bättre!

Datum: mars 5, 2010Kategori: Uppvärmning

Bota stressen Många människor är idag stressade och spända i både kropp och själ. Det finns flera olika sätt att råda bot på stressen och få avkoppling. Sömn förstås, meditation och yoga och olika typer av fysisk träning är några sätt. Vad många kanske inte är medvetna om är hur välgörande ett bastubad är i dessa sammanhang. Att bada bastu är ett alldeles utmärkt sätt att koppla av på. Kroppens muskler slappnar av i värmen och uppvärmningen av kroppen påverkar de centra i hjärnan som bestämmer kroppens aktivitetsnivå. När den sjunker avtar spänningen i musklerna.. ”Vi känner en behaglig ro i hela kroppen”, säger David H Ingvar som är docent i neurokirurgi vid Lunds universitet. ”Man har dokumenterat flera positiva effekter av bastubadandet, bland annat en gynnsam påverkan av hormonerna med ökade halter av välbefinnandehormonet endorfin. Musklerna slappnar av, sinnet frigörs och man upplever en mental avslappning som håller i…

Läs mer
 • Badrum, våtrum, bastu

 • Barnrum

 • Belysning

 • Bygg, renovering

 • Exteriört

 • Förvaring

 • Hall, entré

 • Inredning, design, möbler

 • Inspiration

 • Kök, vitvaror

 • Övrigt

 • Sovrum

 • Trädgård

 • Uppvärmning

 • Vardagsrum