Välkommen till 4myhome - här hittar du Erbjudanden, Nyheter och Annonser inom hus, hem och inredning

Ja tack, jag vill ha nyheter och erbjudanden inom vald kategori till min inkorg!

Golvvärme – grundtips vid installation

Skribent: 4myhome Datum: september 3, 2007Kategori: Badrum, våtrum, bastu & Hall, entré & Kök, vitvaror

Vatten, luft eller elslingor?

Det finns flera varianter av golvvärme; vattenburen värme, luftburen värme och värmeavgivande elslingor. Ett vattenburet eller luftburet system ger dig större valmöjligheter eftersom de kan kombineras med solfångare, värmepump, pelletspanna etc. En värmepump i kombination med golvvärme kan vara en bra lösning. Golvvärme har en större värmeavgivande yta än radiatorer och därmed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar värmepumpens verkningsgrad

Husgrunden och golvmaterialet

I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken större än i ett hus med annan uppvärmning. Hur stor skillnaden är beror på hur tjock isolering det finns i husgrunden. Om du lägger in golvvärme i ett hus med dålig isolering är risken mycket stor att din energianvändning ökar. En tumregel är att det ska vara minst 250 millimeter isolering under källaren eller plattan på mark. Installation av golvvärme kräver att man byter ut golvet. Vilka golv du väljer inomhus påverkar värmeförlusten. Har du t ex parkettgolv ökar värmeförlusten till marken eftersom den håller tillbaka värmen från golvet. Exempel på bra golvmaterial som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften är
plastmattor och klinker.

Krypgrunder

För att ett hus med krypgrund ska lämpa sig för golvvärme gäller tumregeln på minst 250 millimeter isolering. Det finns risk för fukt- och mögelproblem i krypgrunder. Hur detta påverkas av golvvärme är idag inte utrett och därför är det svårt att ge några generella råd. Kontakta en fackman som undersöker grunden innan du bestämmer dig för att installera golvvärme i ett hus med krypgrund.

Energiåtgång och inomhustemperatur

När golvvärmen fungerar som det är tänkt ska du kunna sänka inomhustemperaturen med bibehållen komfort. Användningen av energi ökar alltid med golvvärme om du inte sänker temperaturen i ditt hem. Hur väl husgrunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen måste sänkas. Var du bor i landet har stor betydelse både för värmeförlusterna och för hur många månader som värmen måste vara påslagen i huset. Har man t ex klinker på golvet kan detta upplevas
som kallt om inte golvvärmen är på och då är det lätt att man förlänger uppvärmningssäsongen. Om man jämför uppvärmning med radiatorer och med golvvärme
visar det sig att:
• Hur många månader per år som du använder golvvärmen har stor betydelse för din energianvändning. Om golvvärmen är påslagen en månad längre än nödvändigt, och om inte inomhustemperaturen sänks, ökar energianvändningen påtagligt.
• Du kan sänka dina energikostnader genom att installera golvvärme under förutsättning att du har ett hus med väl isolerad grund och att du sänker inomhustemperaturen.

Risk för fuktskador

Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport. Om du funderar på att lägga in golvvärme i källaren i ett befintligt hus är det ett bra tips att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador. Fuktproblem kan också uppträda i Golvvärme kan leda till att det uppstår skillnader i temperaturen mellan hus och mark, som kan förorsaka fuktvandring och skador på byggnadsdelarna. Ett exempel är om du lägger in golvvärme i en källare med dålig grundisolering. Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till väggens insida. Det finns då risk för att väggen kan få fuktskador. Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport. Om du funderar på att lägga in golvvärme i källaren i ett befintligt hus är det ett bra tips att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador. Fuktproblem kan också uppträda i nybyggda parhus om man i ena delen av huset har golvvärme och i den andra radiatorer. Byggfukten som torkas ut förflyttas från den del som har golvvärme till den som har radiatorer.

Omvänd fukttransport

Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan marken under huset bli så varm att det finns risk för omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i marken är hög transporteras fukt från marken till grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig. När golvvärmen stängs av på våren kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt.

Kallras vid fönster

De flesta gamla hus har fönster som ger mycket kallras. Kallras uppstår när den varma rumsluften kyls av vid den kalla rutan. Eftersom kall luft är tyngre än varm faller den ned mot golvet, vilket kan ge drag. Radiatorer placeras därför under fönstren för att minska kallraset. Om du installerar golvvärme istället för radiatorerna kan du uppleva att det blir golvdrag. För att undvika detta kan du tilläggsisolera fönstren med en extra ruta. Om det ändå är dags att byta ut dina fönster ska du välja energieffektiva fönster med ett lågt så kallat U-värde. För att radiatorer inte ska behövas under fönstren bör U-värdet vara 1,0 W/m2K för hela konstruktionen, d v s både glas, båge och karm. Fråga handlaren om vilket U-värde fönstren har innan du köper nya.

Tidsfördröjd värmereglering

Det är vanligt att golvvärme gjuts in i en betongplatta som lagrar mycket värme. Resultatet blir att det uppstår en tidsfördröjning innan en ökning eller minskning av värmetillförseln påverkar rumstemperaturen. Det blir ett trögt system som kan ge sämre komfort vid snabbt växlande temperaturer utomhus. Problemet kan vara påtagligt i hus med stora fönster och frånluftsventilation. När utomhustemperaturen hastigt sjunker har golvvärmen svårt att snabbt klara av kallraset från fönstren och från tilluften. Problemet är vanligast under vår och höst. Med ett väl injusterat och fungerande reglersystem kan problemet minska.

Att tänka på:

• Fråga tillverkaren/installatören om golvvärmens livslängd innan du bestämmer dig.
• Ta reda på om det är enkelt att reparera och vilka skador som kan uppstå om golvvärmen går sönder.
• Husgrunden ska vara väl isolerad mot marken under huset.
• Sänk inomhustemperaturen.
• Reglersystemet ska vara väl injusterat.
• Undvik att använda golvvärmen när det inte är uppvärmningssäsong.
• Extra rutor eller nya fönster minskar risken för kallras.
• Välj golvmaterial som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften.

Senaste blogginläggen

 • Höghus av fågelholkar

  Varför nöja sig med en liten fågelholk,…

 • Solskensgula accenter i ditt hem i vår

  Solskensgula accenter tillhör vårens trender 2017 Ljuset…

 • Att flytta – var börjar man?

  En av oss här på på 4myhome…

 • Testa ditt byggprojekt med JABO Studio

  För oss på 4myhome är hus väldigt…

 • Spännande rumsavdelare

  Ibland kan det vara nödvändigt att dela…

Aktuellt

Välja strömbrytare med app

Ny app gör valet av strömbrytare enkelt! Se hur strömbrytaren kommer att se ut på väggen, live och i 3D! Schneider Electric lanserar…

Läs mer

Nyheter för köket

Vad sägs om en Japansk örthacka med premiumskärpa från Global, en hopfällbar såg eller en fantastisk fällkniv med fodral i läderimitation?  

Läs mer